Klimaattoets

Wonen, werken en recreëren
in een gezonde leefomgeving

Klimaattoets

Wonen, werken en recreëren in een gezonde leefomgeving

De effecten van klimaatverandering worden steeds duidelijker; extremere neerslag, warmere zomers en langere periodes van droogte. Al deze veranderingen hebben effect op onze leefomgeving en dus ook op jouw plangebied. Neem daarom de klimaatthema’s mee in de ontwikkeling van jouw plannen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties na ons.

Met de klimaattoets helpt BOOT jou aan een klimaatrobuust en toekomstbestendig plan. Het doel van de klimaattoets is:

Het borgen van een klimaatrobuuste leefomgeving binnen plannen en ontwikkelingen.

Deze klimaattoets doen we aan de hand van de klimaatthema’s:

Water-overlast

Hitte & Schaduw

Droogte

Biodiversiteit

Water-overlast

Hitte & Schaduw

Droogte

Biodiver-siteit

Wateroverlast

Hitte & Schaduw

Droogte

Biodiversiteit

Waarom een klimaattoets?

Waarom een klimaattoets?

De klimaattoets helpt je om keuzes te maken bij het klimaatadaptief inrichten van je plangebied. We maken het plangebied visueel inzichtelijk waarbij we kijken naar de huidige en toekomstige situatie. Samen met jou werken we aan een klimaatrobuuste inrichting van jouw plangebied. 

In rap tempo worden er convenanten, beleidsregels en richtlijnen opgesteld voor het klimaatadaptief inrichten van de leefomgeving. Ook jouw project moet daaraan voldoen. Met de klimaattoets brengen we de klimaatthema’s binnen jouw inrichtingsontwerp in beeld en toetsen deze aan het beleid. De klimaattoets kan je gebruiken als onderbouwing voor bijvoorbeeld je bestemmingsplanprocedure of vergunningsaanvraag.

De voordelen van een klimaattoets:

Wij gaan graag met je in gesprek over:

Door ons brede pakket aan specialismen binnen BOOT zijn wij in iedere fase van het project van meerwaarde.

Voorbeeldprojecten

Voorbeeld-projecten

Woningbouwlocatie

Voor een nieuwbouwontwikkeling in bebouwde omgeving voerden we een toets uit. Hierin toetsten we de effecten van de ontwikkeling op de omgeving t.a.v. wateroverlast. We analyseerden hierbij zowel de huidige situatie als toekomstige situatie (na uitvoering) en maakten we de effecten van de ontwikkeling op de omgeving inzichtelijk.

Herontwikkeling bestaand industrieterrein

Bij dit project borgen we klimaatadaptatie in een (hoog)stedelijke herontwikkeling. Tijdens het project toetsen we de verschillende tussentijdse ontwerpen op de klimaatthema's en stellen we maatregelen en wijzigingen voor om te voldoen aan gestelde eisen en ambities. Op deze manier borgen we klimaatadaptatie en gaan we doelmatig om met middelen, tijd en ruimte.

Contact

Benieuwd naar wat wij voor jouw project kunnen betekenen? Vul het contactformulier in of neem contact op met Rogier of Jonathan.

  Rogier Hardeman

  Adviseur Klimaatadaptatie &
  Stedelijk Water

  Jonathan van Ekris

  Adviseur Klimaatadaptatie &
  Stedelijk Water

   Rogier Hardeman

   Adviseur Klimaatadaptatie &
   Stedelijk Water

   Jonathan van Ekris

   Adviseur Klimaatadaptatie &
   Stedelijk Water